SPIS TREŚCI

Fizjologia snu – jak powinno się spać…

Bezdech senny – czym jest? Jakie są jego rodzaje?

Diagnozowanie Bezdechu Sennego

Bezdech senny a codzienne funkcjonowanie

Bezdech a schorzenia -jaki ma wpływ na nasze funkcjonowanie

Leczenie aparatami CPAP a przebieg schorzeń

Stosowanie leczenia aparatami CPAP – co jest naprawdę ważne?

Aparaty i Maski – rodzaje i profesjonalny dobór – praktyczne wskazówki

Poza protokołem…