Bezdech Senny – pojęcia medyczne do wyjaśnienia

słownik

Słowniczek pojęć z zakresu „Bezdech Senny”. Ten opis snu będzie oznaczał, że mamy do czynienia ze schorzeniem, nie prawidłowym snem.

Bezdech Senny – Przerwy w oddychaniu nocą, kiedy Twoja świadomość jest wyłączona, trwające powyżej 10 sekund i powtarzające się powyżej 5 razy na godzinę. Poniżej tej wartości bezdech nie potrafi zepsuć Ci nocnego wypoczynku.

Spłycenia oddechu – oddychasz znacznie płycej, niż powinieneś. To już zaczyna się przekładać na niedotlenienia.

Chrapanie – wibracja języczka i podniebienia miękkiego podczas wdechu. Najczęściej występuje podczas snu. Choć nie zagraża życiu, może być dla Ciebie objawem groźnego bezdechu sennego. Chrapanie może utrudniać Tobie oraz innym, śpiącym w pobliżu. Ocenia się, że około 30% dorosłych ludzi chrapie. Przyczyną chrapania jest utrudniony przepływ powietrza przez drogi oddechowe, co powoduje turbulencje wprawiające podniebienie i języczek w drgania. Utrudnienia te mogą wynikać z alergii (obrzęk ścian dróg oddechowych), otyłości (ucisk tkanki tłuszczowej na gardło) lub osłabienia mięśniówki gardła. Źródło – Wikipedia, po delikatnym zredagowaniu.

Wskaźnik AHI – (z ang. Apnea, Hypopnea Index) – oznacza ilość incydentów bezdechów i spłyceń oddechu na godzinę, które uśredniając, towarzyszy Twojemu snu, w trakcie większości nocy, które przesypiasz nie lecząc bezdechu.

Jeżeli masz 5-15 bezdechów i spłyceń na godzinę, Twój bezdech kwalifikuje się jako lekki. O Twoim bezdechu jeszcze może nie wiedzieć nikt. Z Tobą włącznie.

Jeżeli masz 15-30 bezdechów i spłyceń na godzinę, Twój bezdech kwalifikuje się jako umiarkowany. W tym przypadku o Twoim bezdechu już raczej dobrze wie Twoja druga połowa. I zaczyna Ci to uświadamiać.

Jeżeli masz powyżej 30 bezdechów i spłyceń na godzinę, Twój bezdech kwalifikuje się jako ciężki. Wtedy zazwyczaj już o tym wiesz, bo przysypiasz w zbyt wielu okolicznościach i jesteś świadomy tego, że potrzebujesz pomocy. dajesz się więc zaciągnąć na polisomnografię.

Bezdech Obturacyjny – to brak oddychania spowodowany przeszkodą w gardle. Najczęściej w postaci zbyt luźnej ściany gardła. Lub przeszkód natury anatomicznej.

Bezdech Centralny – to brak oddychania ale spowodowany brakiem :wzięcia oddechu”. Przypomina to sytuację, gdy Twój organizm zapomniał, że trzeba wziąć wdech, żeby się dotlenić.

Bezdech Mieszany – taka komponenta: najpierw centralny, potem obturacyjny. W jednym.

Aparat CPAP – Profesjonalne urządzenie medyczne, generujące jedną wartość ciśnienia powietrza poprzez maskę do dróg oddechowych, stosowane w leczeniu bezdechu sennego. CPAP to skrót z angielskiego określenia: (Continuous Positive Airway Pressure) -zwane są też aparatami stałociśnieniowymi. Znakomita większość urządzeń obecnych na naszym rynku posiada możliwość obniżenia ciśnienia przy wydechu- czyli tzw ulgi wydechowej) Wartość tego ciśnienia zwana jest Ciśnieniem terapeutycznym (poniżej)

Aparat autoCPAP, zwany czasem APAP-em – Profesjonalne urządzenie medyczne, generujące zmienne w czasie ciśnienie powietrza poprzez Twoją maskę do dróg oddechowych. Rożni się znacznie od stałociśnieniowego CPAP-u tym, że potrafi dostosowywać na bieżąco odpowiednie ciśnienie generowane do maski. Ciśnienie o takiej wartości skutecznie zabezpiecza Twój prawidłowy oddech. Aparat ten ma możliwości działania w zakresie 3-20 cm H2O (mBar lub HPa). Zazwyczaj jednak jest ustawiany w węższym zakresie ustalonym przez lekarza. Zawężenie zakresu ciśnień tego urządzenia w prawidłowy sposób, zwiększa skuteczność Twojego leczenia.

Należy tu wspomnieć, wbrew niektórym opiniom sprzedawców, że AutoCPAP nie zawsze jest lepszy od CPAP-u. Czasami jego wybór będzie utrudniał adaptację a w szczególnych warunkach uniemożliwiał skuteczne leczenie.

Ulga Wydechowa (nazywana FLEX, DELAY itp.) – funkcja większości urządzeń typu CPAP i autoCPAP na rynku. Powoduje ona spadek ciśnienia podawanego do Twojej maski o wartości od 1 do 3 cm H2O w fazie wydechu, względem wdechu. Taki spadek ciśnienia przy próbie wydychania powietrza ułatwia oddychanie, zwiększając komfort i tolerancję leczenia.
W uzasadnionych przypadkach lekarz diagnozujący i prowadzący leczenie bezdechu może zalecić ustawienie braku takiej ulgi. Jest to uzasadnione w pewnym profilu samego bezdechu sennego jak i schorzeń towarzyszących.

Ciśnienie Terapeutyczne (skuteczne) – to siła nadmuchu powietrza do maski, „zmierzona” podczas Twojej nocy diagnostycznej aparatem typu AutoCPAP, likwidująca ponad 90 lub 95% wszystkich Twoich bezdechów i spłyceń oddechu które zdarzyły Ci się na pierwszej wizycie (zachęcano Cię do spania z pudełeczkiem na klatce piersiowej z przyklejonymi elektrodami, gdzie się tylko da?- to było właśnie to)
Wartość ciśnienia terapeutycznego zostaje ustalona przez lekarza diagnozującego, po zakończeniu Twojej drugiej wizyty w szpitalu lub gabinecie (czyli wtedy kiedy miałeś <miałaś> maskę na twarzy po raz pierwszy).
Wartość ciśnienia terapeutycznego wyrażona jest w centymetrach słupa wody (cm H2O), milibarach (mBar) lub hektopaskalach (HPa). NIe przejmuj się tym różnorakim nazewnictwem. Jeżeli porównasz te skale, szybko zorientujesz się, że się praktycznie pokrywają.

Jeżeli masz ochotę zapoznać się z terminami medycznymi przypisanymi do prawidłowego snu, po prostu kliknij TUTAJ

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć więcej, możesz kupić książkę.

Napisana przejrzystym językiem, pozbawionym żargonu medycznego, zarezerwowanego dla medyków.

Praktyczną i opartą o doświadczenia w obsłudze grubo ponad 1000 osób!

Trudno będzie Ci znaleźć osobę, która obsłużyła taką liczbę ludzi osobiście.

Doświadczenia z tych spotkań zawarłem w mojej książce.

Opis tej książki jest dla Ciebie dostępny TUTAJ

Top illustration Designed by Freepik